Nabídka balíčků

3DEXPERIENCE CATIA

„Komplexní cloudové řešení bez nutnosti implementace“

Cloudron prvek

Výhody

Proč řešení CATIA

 • Řešení „All-In-1“ s okamžitým přístupem
 • Komplexní výkonný 3D nástroj i pro malé začínající podniky
 • Není potřeba investovat do nové IT infrastruktury
 • Práce na jediném úložišti, dostupném všem, všude a neustále
 • Konzistentní uživatelské webové prostředí dostupné 24/7
 • Spolupráce a komunikace nad platnými daty v reálném čase odkudkoliv
 • Všechna data a výrobní dokumentace pod plnou kontrolou
 • Rychlá adaptace změn
 • Zabezpečení duševního vlastnictví dvoufázovým ověřováním
 • MultiCAD/BOM management – správa a řízení CATIA dat i v kombinaci s jinými CAD systémy (SOLIDWORKS, Creo, NX, aj.)
 • Sdílení 3D dat rychle a snadno pomocí 3D EXPERIENCE® CATIA
 • Vždy aktuální verze celého systému
 • Uložení všech dat na centralizovaném a bezpečném servery
 • Automatické upgrady a zálohování, podpora 24/7
 • Plná podpora ,sdílení know-how a školení na míru
Cloudron prvek

Balík

pro Návrh plechů

Je základní balíček portfolia CATIA Engineering, který umožňuje navrhovat základní mechanické a plechové díly.


562 /měs

Balík

pro Návrh plechů

Je základní balíček portfolia CATIA Engineering, který umožňuje navrhovat základní mechanické a plechové díly.


562 /měs

Přínosy

 • Poskytování první úrovně kinematiky a základních funkcí pro navrhování geometrie těles, povrchu, složitých plechových dílů a spojení
 • Pokrytí komplexního procesu pro jádro mechanické a plechové konstrukce
 • Umožnění paralelního navrhování a spolupráce mezi členy týmu
 • Zkoumání inovativních řešení a konceptů pro detailní návrh
 • Zkrácení doby uvedení produktu na trh pomocí aplikací pro detailní návrh
 • Překonávání nových výzev pomocí škálovatelného řešení
 • Zefektivnění spolupráce všech členů projektu napříč odděleními
 • Využití stávajících návrhů a šablon při opětovném použití
 • Flexibilní práce na velkých sestavách

Zásadní funkcioonality

 • Konceptuální návrh: použití 2D nebo 3D postupů k vytvoření funkčního konceptu využitelného i pro detailní návrh
 • Detailní návrh: Rychlé dokončení nahrubo navržených konceptů a kontrola proveditelnosti z hlediska požadavků technologie výroby (formování, obrábění, ohýbání, …)
 • Jednotné uživatelské rozhraní: intuitivní přirozená manipulace s geometrií a kontextové příkazové interakce
 • Posouzení produktu: Analýza digitálního modelu, detekce kolizí a kontrola rozložení hmotnosti
 • Asociativní výkresy: Tvorba asociativních výkresů s více pohledy, kótami a asociativními kusovníky
  snižování chybovosti návrhu a také ve výrobě
 • Řez a design nástrojů díky speciálním funkcím přípravy výroby
 • Spolupráce v reálném čase: paralelní práce, rychlá a bezpečná výměna dat prostřednictvím platformy 3DEXPERIENCE

Balík

pro Mechanický a tvarový inženýring

Komplexní cloudové řešení

Kompletní a výkonná sada aplikací pro vytváření a správu složitých mechanických produktů, včetně pokročilých ploch, 3D anotací, statické a kinematické simulace.


Cena na vyžádání

Cloudron prvek

Balík

pro Mechanický a tvarový inženýring

Komplexní cloudové řešení

Kompletní a výkonná sada aplikací pro vytváření a správu složitých mechanických produktů, včetně pokročilých ploch, 3D anotací, statické a kinematické simulace.


Cena na vyžádání

Přínosy

 • Zkvalitnění návrhu mechanického produktu prostřednictvím vysoce přesné a spolehlivé 3D geometrie, která podporuje velmi velké sestavy a komplexní návrh plošné geometrie, 3D model produktu lze osadit informacemi o výrobě produktu, tzv. PMI
 • Simulování jednoduché lineárně-statické zatěžovací stavy a kinematiky mechanismů
 • Pokrytí komplexního vývojového procesu pro strojírenství a předvýrobní studie
 • Zkrácení doby uvedení produktu na trh pomocí aplikací pro detailní návrh
 • Zkoumání inovativní řešení a konceptů jednotlivých dílů a velkých sestav
 • Využití stávajících návrhů a šablon při opětovném použití pro definici správného a detailního návrhu napoprvé.
 • Předvídání informací o výrobě produktu prostřednictvím úplné definice 3D tolerancí a anotací na jednom 3D modelu

Zásadní funkcioonality

 • Spolupráce v reálném čase: paralelní práce, rychlá a bezpečná výměna dat prostřednictvím platformy 3DEXPERIENCE
 • Konceptuální návrh: použití 2D nebo 3D postupů k vytvoření funkčního konceptu využitelného i pro detailní návrh
 • Sestavy a kinematika: Návrh a simulace složitých kinematických mechanismů
 • Detailní návrh: Rychlé dokončení nahrubo navržených konceptů a kontrola proveditelnosti z hlediska požadavků technologie výroby (formování, obrábění, ohýbání, …)
 • Jednotné uživatelské rozhraní: intuitivní přirozená manipulace s geometrií a kontextové příkazové interakce
 • Posouzení produktu: Analýza digitálního modelu, detekce kolizí a kontrola rozložení hmotnosti
 • Automatizace znalostního návrhu: Možnost zhodnotit své znalosti, zachycení metodologie modelování do asociativních šablon a jejich opakované využití v obdobném návrhu
 • Asociativní výkresy: Tvorba asociativních výkresů s více pohledy, kótami a asociativními kusovníky
 • Pokročilý návrh ploch: Obohacení mechanických produktů o náročné a složité plochy vysoké kvality
 • Tvarové morfování: Rozšíření možností plošného modeláře o možnosti tvarového morfování a schopnosti reverzního inženýrství
 • Statická studie: Výpočet strukturální pevnosti mechanické sestavy při lineárně-statickém zatížení
 • Human Design: Posouzení mechanismů a mechanických produktů v kontextu různých typů lidí a tělesných pozic
Cloudron prvek

Balík

pro Strojní inženýring

Vylepšení kvality a alternativy návrhu mechanického produktu, zvýšení počtu studií pomocí komplexního návrhu mechanismu a statických simulací.


Cena na vyžádání

Balík

pro Strojní inženýring

Vylepšení kvality a alternativy návrhu mechanického produktu, zvýšení počtu studií pomocí komplexního návrhu mechanismu a statických simulací.


Cena na vyžádání

Přínosy

 • Pokrytí komplexního vývojového procesu pro strojírenství a předvýrobní studie
 • Vylepšení kvality návrhu mechanického produktu prostřednictvím vysoce přesné a spolehlivé 3D geometrie, která podporuje velmi velké sestavy, včetně úplné definice založené na modelu pro informace o výrobě produktu
 • Umožnění návrhu zaměřeného na člověka
 • Zkrácení doby uvedení produktu na trh pomocí aplikací pro detailní návrh
 • Zkoumání inovativních řešení a konceptů jednotlivých dílů a velkých sestav
 • Využití stávajících návrhů a šablon při opětovném použití pro definici správného a detailního návrhu napoprvé
 • Předvídání informací o výrobě produktu prostřednictvím úplné definice 3D tolerancí a anotací na jednom 3D modelu

Zásadní funkcioonality

 • Spolupráce v reálném čase: paralelní práce, rychlá a bezpečná výměna dat prostřednictvím platformy 3DEXPERIENCE
 • Konceptuální návrh: použití 2D nebo 3D postupů k vytvoření funkčního konceptu využitelného i pro detailní návrh
 • Montáž a kinematika: navržení a ožívaní složitých kinematických mechanismů
 • Jednotné uživatelské rozhraní: intuitivní přirozená manipulace s geometrií a kontextové příkazové interakce
 • Posouzení produktu: Analýza digitálního modelu, detekce kolizí a kontrola rozložení hmotnosti
 • Automatizace znalostního návrhu: Možnost zhodnotit své znalosti, zachycení metodologie modelování do asociativních šablon a jejich opakované využití v obdobném návrhu
 • Asociativní výkresy: Tvorba asociativních výkresů s více pohledy, kótami a asociativními kusovníky

Poptávkový formulář

Máte dotazy nebo chcete konzultovat případnou spolupráci?

Rádi si vyslechneme a pochopíme strategické cíle Vaší společnosti a v souladu s nimi určíme plán procesně podpořit rozvoj a růst Vašeho podniku.

  Cloudron prvek