Cloudron prvek

NABÍDKA BALÍČKŮ

SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE

Inovace a vývoj produktů díky špičkovým nástrojům společnosti Dassault Systémes – SOLIDWORKS rozšířených o flexibilitu a škálovatelnost platformy 3DEXPERIENCE.

Standard

Cena na vyžádání

Professional

Cena na vyžádání

Premium

Cena na vyžádání

Výhody

Proč SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE?

Konstrukční řešení s 25 letou historií ověřenou zákazníky.

Nic nemluví lépe za kvalitu, než spokojenost zákazníků a léta ověřená praxí. A přesně to je SOLIDWORKS. Nástroj, který je součástí našich životů již 25 let!

Transparentní a flexibilní finanční model na míru pro Vás.

Měsíc, kvartál, rok nebo investice dlouhodobě. Volba je na Vás a vždy platíte za to co používáte a tak jak Vám to nejvíce vyhovuje.

Kdekoliv a kdykoliv.

Nainstalujte na více zařízení, přistupujte odkudkoliv. Stačí se přihlásit a data i nástroje máte dostupná na telefonu, tabletu nebo PC.

Bez nároků na komplexní infrastrukturu.

Stačí pracovní stanice na SOLIDWORKS a o zbytek se již stará cloud. Správa dat, simulace, vizualizace? Nemusíte myslet na nákup nového hardware, cloud vše zajistí.

Škálovatelný model, který roste s Vaší společností.

Více než sto rolí v platformě 3DEXPERIENCE. Od SOLIDWORKS až po špičkové simulační nástroje. Vždy však platíte pouze nástroje, které potřebujete.

Šetří a respektuje Váš čas.

Nic neděláte dvakrát. Rychleji dodáte Vaše výrobky na trh. Data zachováváte pro další projekty a jste vždy připraveni rychle reagovat na požadavky zákazníků díky integrovanému cloudovému PDM a nástrojům pro spolupráci.

Cloudron prvek

SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE

Obsah jednotlivých balíčku SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE

Klíč k inovacím a vytvoření digitálně připravené společnosti.

Cloudron prvek Cloudron prvek
Klíčové vlastnosti Standard Professional Premium

Přístup k datům a jejich správa v cloudu
Nejaktuálnější informace o vašich konstrukčních návrzích můžete ukládat, sdílet, přistupovat k nim a spravovat je v rámci centralizovaného a bezpečného úložiště.
1 1 1
Životní cyklus produktů v cloudu
Můžete řídit životní cyklus jakéhokoliv typu obsahu, jako jsou CAD soubory, simulační modely a dokumentace, napříč obory a používanými CAD aplikacemi. Sledujte uvolněná data, změny a jejich trasy a omezte riziko konfliktních úprav od různých autorů díky kontrole revizí.
1 1 1
Spolupráce v cloudu
Spolupráce v reálném čase prostřednictvím konfigurovatelných dashboardů, komunit, správy úkolů na principu metody Kanban, přehledů o aktivitách, chatu a videohovorů, které jsou nepřetržitě k dispozici. Snadné vyhledávání, zobrazování, procházení a komentování souborů SOLIDWORKS a dalších formátů v internetovém prohlížeči.
1 1 1
Správa v cloudu
Monitorování využití licencí, správa uživatelů, přidělování a odebírání licencí z jednoho ovládacího panelu pro správu, snižuje administrativní náklady. Mějte neustále přehled o využívání dostupných zdrojů a čerpejte z výhod nejnovějších vylepšení.
1 1 1

Modelování dílů a sestav
Zvládněte všechny aspekty modelování dílů a sestav a přetvářejte vaše nápady a koncepty do virtuálních 3D modelů.
1 1 1
Konstrukční návrhy ve 2D
Vytváření 2D výkresů připravených pro výrobu, které jsou vždy aktuální a jasně ilustrují, jak se mají navržené konstrukce vyrobit a sestavit.
1 1 1
Nástroje pro zvýšení produktivity
Snadné analyzování, porovnávání, kontrola a tvorba zpráv ke konstrukčním návrhům.
1 1 1
Opětovné využívání návrhů a jejich automatizace
Zjednodušení opakovaného využití dat existujících návrhů prostřednictvím nástrojů pro vyhledávání, automatizaci a konfigurace, které vám pomohou urychlit vytváření nových konstrukčních návrhů.
1 1 1
Kontrola přesahů
Před odesláním do výroby ověřte ve 2D a 3D, zda budou díly a sestavy pasovat, bude možné je sestavit a budou správně fungovat.
1 1 1
Kontroly vyrobitelnosti
Kontrola konstrukčních prvků jako jsou úkosy, vybrání, tloušťky nebo zarovnání otvorů v raných fázích procesu vývoje za účelem ověření vyrobitelnosti.
1 1 1
Pokročilý import a export CAD souborů
Převádění příchozích CAD souborů do 3D CAD formátu SOLIDWORKS a exportování dat SOLIDWORKS do jiných CAD aplikací s využitím více než 30 překladačů.
1 1 1
Nástroj pro export do rozšířené reality (XR)
Exportování CAD dat pro účely rozšířené a virtuální reality nebo pro prezentaci na webu s využitím vytvořených geometrií, vzhledů, pohybových studií, stavů zobrazení a dalších vlastností.
1 1 1
Kontrola CAD norem (Design Checker)
Kontrola výkresů (nebo modelů) podle zavedených konstrukčních standardů s cílem vytvářet jednotné konstrukční návrhy a dokumentaci.
1 1
Automatizovaná analýza tolerancí (TolAnalyst™)
Automatická kontrola vlivu tolerancí na díly a sestavy, která zajišťuje konzistentní sestavení součástí a ověřuje toleranční schémata ještě před výrobou navržených konstrukcí.
1 1
Navrhování s ohledem na náklady (SOLIDWORKS Costing)
Průběžná kontrola návrhů podle stanovených rozpočtových cílů pomocí nástrojů pro automatický odhad nákladů kompletně integrovaných ve 3D CAD řešení.
1 1
Reverzní inženýrství (ScanTo3D)
Vytváření konstrukčních návrhů s možností importu, úprav, vyhodnocování a vytváření objemové geometrie z naskenovaných mračen bodů a sítí.
1 1
Pokročilé fotorealistické vykreslování
Snadné vytváření vizualizací ve fotorealistické kvalitě ze 3D modelů i v raných fázích konstrukčního procesu za účelem získání zpětné vazby a následného informovaného rozhodování o konstrukčních návrzích.
1 1
Pokročilé narovnání povrchu
Narovnání komplexních povrchů včetně těch nerozvinutelných, které se obvykle vyskytují u produktů vyrobených z textilií – jako jsou oděvy, nebo plechové díly, například vytvářené lisováním.
1
Rozvody hadic a potrubí
Zjednodušená tvorba návrhů a dokumentace potrubních rozvodů ze širokého spektra systémů a aplikací, včetně strojních zařízení, kluzných systémů a potrubí pro zpracovatelské závody.
1
Rozvod elektrických kabelů a kabelových svazků
Rychlé přidávání kabelů, vodičů a kabelových svazků do konstrukčního návrhu. Vytváření narovnaných reprezentací 3D kabelů a kabelových svazků ve výkresu se seznamy vodičů, informacemi o konektorech a s kusovníky.
1
Trasování trubek s obdélníkovým a jiným průřezem
Vytváření tras obdélníkových a oblých průřezů, v rámci potrubí, podpůrných systémů kabelového vedení, dopravníků, šachet pro přesuny materiálů a dalších systémů.
1

Pohybové analýzy se závislostí na čase
Realistická vizualizace pohybů produktu v celém jeho provozním cyklu, měření sil a zatížení konstrukce za účelem dimenzování vhodných motorů a zajištění požadovaného výkonu, kvality a bezpečnosti produktů.
1
Lineární statická analýza dílů a sestav
Výpočet namáhání a deformací geometrie pomocí analýzy metodou konečných prvků (FEA) a spouštění lineární analýzy namáhání pro stanovení reakce dílů a sestav.
1

Parametrické modelování v cloudu
Vytváření, připomínkování a vyhodnocování 3D modelů prostřednictvím intuitivního řešení pro parametrické modelování v cloudu, které hladce spolupracuje se 3D CAD softwarem.
1 1 1

Volné modelování v cloudu
Snadné a rychlé vytváření organických tvarů pomocí intuitivního řešení modelování, které hladce spolupracuje se 3D CAD softwarem.
1 1

Školení a podpora
Rychlé osvojení nových způsobů práce díky přístupu k obsahu online školení, živé komunitě a podpoře od vašeho místního prodejce.
1 1 1

Naše platforma 3DEXPERIENCE® je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 11 odvětví a přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.

Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes je urychlovačem lidského pokroku. Poskytujeme firmám i jednotlivcům kolaborativní virtuální prostředí pro udržitelnou inovaci. Pomocí „virtuálních dvojčat“ reálného světa mohou zákazníci díky platformě a aplikacím 3DEXPERIENCE posouvat hranice inovace, vzdělávání a výroby.

Chci licenci
Solidworks
3D Experience
Solidworks
3D Experience

Poptávkový formulář

Máte dotazy nebo chcete konzultovat případnou spolupráci?

Rádi si vyslechneme a pochopíme strategické cíle Vaší společnosti a v souladu s nimi určíme plán procesně podpořit rozvoj a růst Vašeho podniku.

    Cloudron prvek