Využívejte data ze SOLIDWORKS v celé firmě (a šetřete cenný čas konstruktérů)

Čas konstruktérů je drahý, a to nejen ve smyslu jejich vlastní mzdy. Čím více jsou zaneprázdněni nejrůznějšími požadavky svých kolegů kvůli činnostem, které nesouvisejí přímo s konstruováním, omezuje se jejich kapacita pro to nejcennější, co dokážou. S pomocí řešení 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS můžete vašim konstruktérům ponechat maximální prostor na to, co umějí nejlíp a co je nejvíc baví.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS tu není jen pro konstruktéry: je to celá platforma, která spojuje různé týmy a zajišťuje, že všichni pracují z jednotného zdroje pravdy. Centralizací správy dat v cloudu odstraňuje překážky tradiční výměny souborů, snižuje počet chyb a pomáhá zvládnout vývoj a výrobu nových produktů rychleji při dosažení maximální kvality.

Díky využití 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS mohou firmy očekávat výrazné zvýšení efektivity, zkrácení doby potřebné k uvedení produktu na trh a zvýšení kvality výrobků. Kooperativní povaha platformy zajišťuje, že se na projektech efektivně podílejí všichni členové týmu bez ohledu na to, zda sami dokážou pracovat s CAD daty.

Podívejte se, jakým přínosem může být tato všestranná platforma pro různé pracovní pozice:

Vrcholový management

Strategický přehled: Vedoucím pracovníkům poskytuje ucelený pohled na rozpracované projekty, výkonnostní metriky a tržní trendy prostřednictvím ovládacích panelů a nástrojů pro podávání zpráv, čímž podporuje strategické plánování a rozvoj podnikání.

Optimalizace zdrojů: Pomáhá identifikovat příležitosti k přidělování a optimalizaci zdrojů, čímž zajišťuje efektivní využití prostředků společnosti k podpoře růstu a inovací.

Střední management (projektoví manažeři, vedoucí týmů)

Vizuální dohled nad projekty: Poskytuje komplexní nástroje pro sledování průběhu projektu, zdrojů a termínů, což umožňuje efektivní přidělování úkolů a řízení časového harmonogramu.

Podpora rozhodování: Nabízí data a analýzy v reálném čase pro informované rozhodování a pomáhá vedoucím pracovníkům podle potřeby upravovat rozsah projektu, zdroje a priority.

Konstruktéři a specializované profese

Spolupráce při navrhování: Usnadňuje bezproblémovou spolupráci mezi konstrukčním oddělením a navazujícími inženýrskými obory, jako jsou například elektrotechnici, výpočtáři, technologové nebo CNC operátoři, čímž zajišťuje soudržný vývoj a inovace produktů.

Efektivní revize návrhu: Zjednodušuje proces revizí díky cloudové správě dat, která umožňuje okamžité aktualizace, přístup k nejnovějším verzím návrhu a minimalizuje čas jindy strávený řešením nesrovnalostí v datech nebo jejich hledáním.

Marketing

Rychlá vizualizace produktu: Umožňuje vytvářet vysoce kvalitní, realistické vizualizace a animace produktů pro marketingové materiály, a to ještě před výrobou prototypu, což zvyšuje propagační úsilí.

Přehled o trhu: Využívá analytiku ke shromažďování zpětné vazby od zákazníků a trendů na trhu, což přispívá k marketingovým strategiím a pozicování vyvíjených produktů.

Prodej

Konfigurátory produktů: Umožňují prodejcům konfigurovat a přizpůsobovat nabídky produktů v reálném čase během jednání se zákazníky, čímž zlepšují zapojení zákazníků a personalizují prodejní zkušenosti.

Aktuální informace o produktech: Prodejní týmy mají okamžitý přístup k nejnovějším specifikacím a konfiguracím produktů, což umožňuje přesnou a efektivní komunikaci s potenciálními kupujícími.

Plánování výroby

Plánování procesů: Poskytuje nástroje pro plánování a simulaci výrobních procesů, optimalizaci výrobních postupů a identifikaci potenciálních úzkých míst dříve, než může být zasažen výrobní harmonogram.

Plánování a řízení výroby: Usnadňuje hladký přechod od návrhu k výrobě a zajišťuje, že návrhy jsou optimalizovány pro vyrobitelnost a jsou v souladu s výrobními možnostmi.

Kvalita

Včasné odhalení závad: Integruje simulační a testovací nástroje do fáze návrhu, což umožňuje včasnou identifikaci a opravu potenciálních vad, zlepšuje kvalitu výrobku a snižuje nákladné opravy po výrobě.

Shoda s normami: Pomáhá udržovat soulad s průmyslovými normami a předpisy tím, že poskytuje přístup k aktuální dokumentaci a specifikacím v průběhu celého procesu návrhu a výroby.

Zákaznický servis a podpora

Přístupné databáze výrobků: Nabízí snadný přístup k podrobným informacím o výrobku a dokumentaci, což zvyšuje efektivitu zákaznické podpory a umožňuje rychlejší řešení dotazů a problémů zákazníků.

Integrace zpětné vazby: Usnadňuje sběr a integraci zpětné vazby od zákazníků do vývojového cyklu produktu, čímž přispívá k neustálému zlepšování a spokojenosti zákazníků.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS posiluje postavení profesionálů napříč celou organizací tím, že poskytuje nástroje a funkce přizpůsobené specifickým potřebám a jejich rolí, čímž zlepšuje spolupráci, efektivitu a produktivitu na všech úrovních.

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete cenovou nabídku?

Ať už vás jenom zajímá cena SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE, nebo máte zájem o strategickou radu k tomu, jak můžete zdokonalit vývoj výrobků ve vašem podniku díky nové generaci CAD a PLM nástrojů v cloudu, obraťte se na nás!

Kontaktujte nás

Máte dotaz nebo chcete cenovou nabídku?

Ať už vás jenom zajímá cena SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE, nebo máte zájem o strategickou radu k tomu, jak můžete zdokonalit vývoj výrobků ve vašem podniku díky nové generaci CAD a PLM nástrojů v cloudu, obraťte se na nás!

Kliknutím na tlačítko Odeslat potvrzujete, že jste se seznámili s našimi podmínkami zpracování osobních údajů a udělujete nám souhlas s tím, aby vás společnost Cloudron s.r.o. kontaktovala  s obchodní nabídkou prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo telefonu. Tento svůj souhlas můžete kdykoliv později upravit, nebo zrušit.